I TAKT - installation view. Anna Sørensen, Christian Skeel & Ib Geertsen

I takt

- med Ib Geertsen gouacher fra 50'erne

Bodil Nielsen, Christian Skeel, Anna Sørensen & Ebbe Stub Wittrup

21.10 - 19.11.2016

I takt

Anslaget til denne udstilling kommer fra GAK - Gesellschaft für Aktuelle Kunst’s samtidige retrospektive Ib Geertsen udstilling. Som et lille indblik i det store livsværk de viser i Bremen, præsenterer Galleri Tom Christoffersen et udvalg af Ib Geertsens gouacher. De er alle fra 1950’erne, årtiet, hvor Geertsen kan siges at færdiggøre fundamentet for sit kunstneriske livsværk. Så trods de aldrig før er vist, er gouacherne skabt da Geertsens konkrete dynamiske udtryk er på sit højeste. Her har han fundet frem til sin rytme i et tvetydigt spil mellem krumme og rette linjer. Og Geertsen er i dette årti netop begyndt at gøre brug af standardiserede koloritter og former. Han er ved overgangen mellem troen på det afrundede staffelimaleri til realiseringen af drømmen om den serielle kunst, han senere får udbredt i offentlige udsmykninger og brugsdesign.

I takt med Geertsens dybdegående arbejde med form og farve, vises fire udvalgte kunstneres værker. Bodil Nielsen strammer formalismen endnu mere op, men arbejder samtidig med en organisk bevægelse i værket. Anna Sørensens arbejder med cirkler og firkanter, som en indirekte reference til Ib Geertsens cirkelkvadrat. Christian Skeel drager farvelæren videre, og i forbindelse med hans sideløbende forskning og katalogisering af farver, har han udset Geertsens blå, som den vigtigste farve i gouacherne, og reproducerer 200 udgaver af den. Med en anden indfaldsvinkel til farvelæren, bruger Ebbe Stub Wittrup psykoanalytikeren Max Lüschers teori om, at en bestemt komposition af farvekort afbilder en persons psykiske indre.I serien Eight Cards har Wittrup omdannet de forskellige sindstilstande, som kortbunkerne repræsenterer, til en række digitale farveportrætter, der også kompositionelt klinger med Geertsens gouacher.

 

To the beat

The retrospective Ib Geertsen exhibition at GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst has set the tone for this exhibition. As a little insight to the shown great lifework of Geertsen, Galleri Tom Christoffersen is presenting a selction of his gouaches. Made in the 1950ies, they reveal this decade as the time when Geertsen finished his fundament of his artistic lifework. Though never displayed before, the gouaches are made when Geertsen’s concrete dynamic idiom is at its best. Exactly at this point he has found his rhythm of an ambiguous play between curved and straight lines. And just then he begins making use of standardised colourations and forms. He is at the transition between believing in the finished easel painting to dreaming about the serial art that can be disseminated for use in public decorations and functional design.

Works by four artists are shown to the beat of Geertsen’s detailed work with form and colour.  Bodil Nielsen tightens up the formalism even more, but works with an organic movement. Anna Sørensen works with circles and squares as an indirect reference to the circlesquare (also called the droplet). Underlining the colour blue as the most instrumental in Geertsens gouaches, Christian Skeel has in relation to his side occupation of cataloguing colours, reproduced 200 variations of blue. With another take on theory of colour, Ebbe Stub Wittrup uses the psychoanalyst Max Lüschers theory on certain compositions of colour cards portraying the inner life of a person. Wittrup has, in the series Eight Cards converted the different states of mind to digital color portraits consistent with the composition of Geertsens gouaches.

 

Office

Break Through in Grey Room

– Henrik Haves omstillingsbord, kunstnerbøger & korrespondancer

more »

I TAKT - installation view. Ebbe Stub Wittrup, Anna Sørensen & Ib Geertsen  

I TAKT - installation view. Ebbe Stub Wittrup, Christian Skeel, Anna Sørensen & Bodil Nielsen  

I TAKT - installation view. Anna Sørensen & Ib Geertsen  

Ib Geertsen: Untitled (Sketch VII, 5, V), 1958, Gouache on paper, 21 x 15 cm  

Ib Geertsen: Untitled, 1957, Gouache on paper , 26.5 x 25 cm  

Ib Geertsen: Untitled (1), 1958, Gouache on paper, 26 x 25 cm  

Ib Geertsen: Untitled (Sketch 5, II), 1958, Gouache on paper, 17 x 12.5 cm  

Ib Geertsen: Untitled (Sketch 6, II), 1958, Gouache on paper, 17 x 12.5 cm  

Ib Geertsen: Untitled (Sketch 10), 1958, Gouache on paper , 18.5 x 13 cm  

Ib Geertsen: Untitled (sketch II), 1958, Gouache on paper, 19 x 12.5 cm  

Ib Geertsen: Untitled (2), 1956, Gouache on paper , 13.5 x 18 cm  

Ebbe Stub Wittrup: Eight Cards, 2011, C-print on analogue paper, (40 x 30 cm) x 8 , Ed 5+2AP  

Bodil Nielsen: Untitled (3), 2015, Acrylic on canvas, 225 x 160 cm  

Anna Sørensen: Untitled (4), 2016, Acrylic on canvas, 200 x 150 cm  

Christian Skeel: Blå, 2016, Mixed material, Dimension variable