Anna Sørensen Forskydninger, 2022 Acrylic on canvas 200 x 120 cm

FORSKYDNINGER

Anna Sørensen

18.11 - 17.12.2022

Opening: 18.11 2022 - 5-7pm

I et væld af overmalede felter opstår Anna Sørensens malerier i balancerede kompositioner og farver. De er fladeorienterede, og alligevel dannes der en rumlighed i de mange lag af maling, små forskydninger der afviger fra et første indtryk af arrangerede systemer. Anna Sørensen arbejder med kortlægning. Ikke i en nøgtern proces men i en intuitiv tilgang til perspektiv og billedopbygning, der i afbrudte glimt kan skabe associationer til kultiverede landskaber eller stringente byplaner set fra oven, ordnet i flader som resultat af afstanden, for derefter at undsige sig fortællende konventioner og fremstå som det, maleriet først og fremmest er: et objekt i sin egen ret, åbent i sin form og alligevel lukket om sig selv.

Hos Anna Sørensen er kompositionen lige så styret af farven som af felternes facon og maleriernes størrelser. Værkerne er skabt på baggrund af længerevarende forhandlinger mellem farvesammensætninger, og der opstår en tidslighed i hendes malerier. Processen er blotlagt som en forsigtig tilstedeværelse i det massive maleri med tydelige spor fra kunstnerens hånd og synlig i form af farver, der skinner igennem i striber i fladernes kanter og penselstrøg under overfladen. Striberne fremstår som sedimentlag, som var malerierne organiske ophobninger, tidsligt målbare i deres vækst.

Det er netop det formalistiske maleri, dets bestanddele af maling, lærred og tid, der kommer til udtryk på Anna Sørensens udstilling. At forstå maleriet som objekt er også at tilbyde indgange til dets skulpturelle egenskaber, som hun flere gange har undersøgt gennem keramikken, ligesom det også er at gribe potentialerne i maleriets grundelementer, dets materialer. Til udstillingen har Anna Sørensen skabt værker, som i deres fuldendte abstraktion fysisk kan vendes og sammenstilles i en lang række af alternativer. Værkerne kan stå adskilte for dem selv, og de kan indgå i serielle kompositioner, der kaster nye muligheder af sig, hvad angår læseretning, form- og farveforløb. Fokus kan kontinuerligt flyttes, forskydninger træder frem, og forandringens muligheder dukker op, lykkes og forløses.

Anna Sørensen Forskydninger, 2022 Acrylic on canvas 30 x 120 cm  

Anna Sørensen Forskydninger, 2022 Acrylic on canvas 200 x 120 cm (1)  

Anna Sørensen Forskydninger, 2022 Acrylic on canvas 200 x 120 cm (1) (1)  

Anna Sørensen Untitled, 2022 Glazed ceramics 100 x 40 cm  

Anna Sørensen Untitled, 2022 51 x 50 cm