Torben Ulrich: Untitled (Imprints of Practice IV: Returning, Serving, Play - TC49), 2017, Ink and acrylic on rice paper , 64 x 94 cm

Værens Rum, Spillets Mærker

Torben Ulrich

Arrangeret i samarbejde med Lars Movin

4.10 - 27.10.2018

Opening: Torsdag 4.10. 2018 kl 17-20

På sin 90 års fødselsdag åbner Torben Ulrich udstillingen Værens Rum, Spillets Mærker med nye værker i Galleri Tom Christoffersen! På udstillingen præsenteres nye collager under titlen B(w)alligraphies og en ny serie rispapirs-malerier, som kunstneren har udført sidste år. De ligger i forlængelse af de sidste fyrre års praksis, med brug af sjippetov og tennisbolde, men samtidig introduceres et nyt element i billedfeltet: et aftryk af nettet som det sted, omkring hvilket spillet udfolder sig. Imens billedernes balanceakt nu udspiller sig mellem sjippetovets sorte spor og tennisboldens røde segl i nettets grå spind.

Torben Ulrichs arbejde med billeder er nært forbundet med hans baggrund som idrætsmand, primært tennisspiller, men har også tråde ud til interesseområder som filosofi, musik, poesi og billedkunst. Efter nogle sporadiske eksperimenter i 1970’erne skabte Torben Ulrich i 1981 sin første serie af billeder under overskriften Imprints of Practice. Disse billeder var grundlæggende en udforskning af de mønstre, der kan opstå, når man skyder en farvemarineret tennisbold op mod en vertikal flade – en direkte parallel til tennisspillerens solo-øvelser ved en mur. Forskellige versioner af Imprints of Practice blev i årene 1982-83 udstillet i Newport Beach, Houston og Kansas City. Efterfølgende har Torben Ulrichs billeder været vist talrige steder rundt om i verden, herhjemme i Danmark første gang i foråret 1985 med udstillingen Murbrokker Boldmærker i Galerie Birch i København.

I de sidste mange år har de foretrukne materialer været blæk og rispapir. Og redskaberne primært tennisketsjer, tennisbold og sjippetov. Arbejdet foregår i to planer, et horisontalt og et vertikalt. Med et farvegennemvædet sjippetov afsættes spor på et stykke rispapir, der ligger fladt ned på jorden – en kroppens og springets instans. Derpå hænges billedet op på en væg og forsegles så at sige med en ligeledes farvegennemvædet tennisbold. En vis grad af tilfældighed er naturligvis involveret. Men samtidig er placeringen af elementer styret af en intention, en krop, et blik, et sæt af remedier, alt dét, som situationen omfatter, When the ball comes

I mødet med Torben Ulrichs billeder kan associationerne bevæge sig i mange retninger. Abstrakt ekspressionisme. Jackson Pollocks drypmalerier. Orientalsk billedkunst, hvor inspirationen kan strække sig fra kalligrafi til zenbuddhisme. Samt hele den tradition af vestlig billedkunst, der opstod i kølvandet på den eksponering af asiatisk kunst og kultur, som fandt sted i 1950’erne, fra Mark Tobey og frem. Dog fastholder Torben Ulrich selv, at hans ambition med rispapirerne ikke primært er at skabe billedkunst, men i en visuel form at udforske situationer, fænomener og ideer, som han også beskæftiger sig med i andre medier, og som alle dybest set har rod i hans praksis som boldspiller.

Torben Ulrich (f. 1928) har i en menneskealder været aktiv på adskillige fronter: tennis (og anden idræt), jazz (både som udøvende musiker og formidlende skribent), billedkunst, film, litteratur/poesi, filosofi, buddhisme etc. Alt sammen dyrket i dybden, på én gang med nærmest videnskabelig seriøsitet og så alligevel med en egenartet legende tilgang, hvor erfaringen og selvinvesteringen i de bedste øjeblikke er gået op i en højere enhed med alment accepterede faglige præmisser. Og hvad der er nok så bemærkelsesværdigt, altid med et unikt blik for at se sammenhænge på tværs af de enkelte discipliner og områder. Som om Torben Ulrich havde besluttet sig for i sine livslange studier simpelthen at bruge hele sin samlede person som et laboratorium, et redskab for eksperimenter og erkendelse.

Torben Ulrich: Untitled (Imprints of Practice IV: Returning, Serving, Play - TC42), 2017, Ink and acrylic on rice paper, 94 x 65 cm  

Torben Ulrich: Untitled (Imprints of Practice IV: Returning, Serving, Play - TC41), 2017, Ink on rice paper, 94 x 66 cm  

Torben Ulrich: Untitled (B(w)alligraphies: Inscriptions of play - TC59). Edition of 10, 2018, Print, 94 x 64 cm  

Torben Ulrich: Untitled (B(w)alligraphies: Inscriptions of play - TC65). Edition of 10, 2017, Print, 48 x 33 cm  

Torben Ulrich: spillets mærker, værens rum. Edition of 10, 2018, Print, 56 x 88 cm