Teit Jørgensen, Per Kirkeby og Ib Michael i Junglen, Lacandon, 1971, Photographic Print , 42 x 60 cm , 5 ed. + 1AP

The Journey From Which They Never Returned

Teit Jørgensen

25.9 - 17.10.2015

Opening: 25.9. 2015, 5-8pm


English text below

Rejsen de aldrig kom hjem fra bliver en enestående præsentation af Teit Jørgensens fotografier fra den rejse eller ekspedition til Mexico, Guatemala og Honduras – til Mayalandet – som digteren og billedkunstneren Per Kirkeby, forfatteren Ib Michael og han selv begav sig ud på i 1971. For dem alle blev det en næsten fuldstændig neddykning i en kultur, hvis formsprog og tankesæt brændemærkede deres virke fremover. Kirkebys murstensskulpturer, Ib Michaels fabulerende og mytologiserende prosa og Teit Jørgensen finder sin egen stil og hans ”…billeder får den klare redegørelse for udstrækninger og rum, figurer og størrelser, den rolige klarhed som bliver erindringens og stedernes magi.” som Per Kirkeby udtrykker det i 1976 - det hele har sin oprindelse i mødet med mayakulturen.

Rejsen er beskrevet af deltagerne selv flere gange, først og fremmest i fællesværket Mayalandet (1973), selvfølgelig med Teit Jørgensens fotografier som en central del. På udstillingen vil mange af billederne fra bogen indgå, men også det udvalg af de originale sølvgelatine fotografier fra ekspeditionen “Den gamle Maya”, der blev udstillet på “Projektion” på Louisiana i 1972, vises. Og ikke mindst er mange aldrig før udstillede, især farvefotografier, blevet en del af Rejsen, de aldrig kom hjem fra og udstillingen bliver et nyt og interessant møde med denne efterhånden mytologiserede og i hvert fald livsændrende rejse for de tre ekspeditionsdeltagere.

I forbindelse med udstillingen udgives bogen Rejsen, de aldrig kom hjem fra af Asger Schnack. Bogen er skrevet gennem samtaler med Per Kirkeby og Teit Jørgensen og en e-mailkorrespondance med Ib Michael.Den er et essay om en rejse, som han holder af ”som af en film eller en skulptur i silhuet mod aftenhimlen.” Det er et poetisk og vidende essay om hvordan dønningerne fra denne rejse kan spores i 70’ernes kulturliv. Og om, hvordan de sidste 60’ere blev til de første 70’ere.

Asger Schnack: Rejsen, de aldrig kom hjem fra. Et essay om en ekspedition. Galleri Tom Christoffersen/Forlaget Bangsbohave 2015. 83 sider, 10 fotos af Teit Jørgensen. 178 kr.

The exhibition is a stricking presentation of Teit Jørgensen's photographs from the journey or expedition to Mexico, Guatemala and Honduras - The Maya country - that the poet and artist Per Kirkeby, the author Ib Michael and Teit himself embarked in 1971. For all of them it nearly became a complete immersion of a culture, which mode of expression and mindset shaped their future work. The brick sculptures by Kirkeby, Ib Michael's imaginative and mythologizing prose and Teit Jørgensen finds his own style and his " ... pictures gains the clear statement of the scenery and space, figures and sizes - the calm clarity becoming the magic of the memory and the places." as Kirkeby expresses it in 1976 - it all has it's origin in the meeting with the Maya culture.

The journey is described several times by the participants, primarily in their collaborative work in the book "Mayalandet" (1973), of course with Teit Jørgensen's photographs being a central part. In the exhibition, many of the pictures from the book will appear, but also parts of the series of the original silver gelatin photographs from the expedition "The old Maya" will be displayed – they were first shown at "Projektion" at Louisiana, Museum of Modern Art in 1972. Not least, several never shown, especially colour photographs, have been included in The Journey from which they never returned, hence the exhibition becomes a new and interesting meeting with the gradually mythologized and notably life changing journey to the three explorers.

Teit Jørgensen (b. 1947) has through his career as a photographer worked with film and photography, and exhibited the latter at Louisiana and The National Museum of Photography. In his work as a cinematographer Teit Jørgensen has recorded five movies from the Danish Film Institute's top 100 list of Danish documentaries. Documentaries, feature- and short films to be mentioned i.e.: "A Film about Tattoos" (1969), "Quiet Days in Clichy" (1970), "Three Girls and a Pig" (1972), "The Normans – a film about the Vikings" (1976), "A Sunday in Hell" (1977), "Geology - is it really science? - A simple film "(1980) and "The Erotic Man" (2010)

Teit Jørgensen is educated as a photographer at Delta Foto (1967) and thereafter as a cinematographer from the Danish Film School (1970). Earlier solo exhibitions: ”Verdens Ende” The National Museum of Photography (2011.), ”Mayalandet” Louisiana Museum of Modern Art and "WSO 24.04.1966" & "Snapshots and Stills" in Galleri Tom Christoffersen 2012.

 

 

Office

Bysbarn (del II)

Susanne Mertz

more »

Teit Jørgensen, Ib Michael og Per Kirkeby, Lacandon, 1971, Photographic print , 29 x 42 cm, 5 ed. + 1AP  

I sengen Villahermosa, 1971, Photographic Print, 42 x 60 cm , 5 ed. + 1AP  

Per Kirkeby i Uxmal, 1971, Photographic print , 29 x 42 cm , 5 ed. + 1AP  

Kin, Lacandon, 1971, Photographic print , 42 x 29 cm, 5 ed. + 1AP  

Restaurant, 1971, Photographic Print , 42 x 60 cm, 5 ed. + 1AP  

Dollargrin, 1971, Photographic Print , 29 x 42 cm , 5 ed. + 1AP  

Chitzen Itza, 1971, Photographic Print , 42 x 60 cm , 5 ed. + 1AP  

Per Kirkeby og Ib Michael skriver dagbog, 1971, Photographic print , 42 x 60 cm , 5 ed. + 1AP  

DC3, 1971, Photographic Print, 42 x 60 cm , 5 ed. + 1AP