Allan Otte: Skabelsen, 2017, Acrylic on MDF board, 84.5 x 118.3 cm.

Tættere på Naturen

Allan Otte

16.2 - 17.3.2018

Opening: 16.02 2018 17-19

Allan Otte er kendt for sine landskabsmalerier med forulykkede køretøjer og døde dyr, men i hans nye udstilling ”Tættere på Naturen” er de stillestående, øde motiver afløst af levende køer og mennesker. Allan Otte koncentrerer sig for første gang specifikt om en central del af nutidens landbrug, nemlig mælkeproduktion. Han viser os nøgternt og usentimentalt landbrugets maskinelle industri og optimerede driftsform. Udstillingen er et opgør med fødevareindustriens romantiserede reklamer med køer på græs og med kunsthistoriens genrebilleder – som Theodor Philipsens dyremalerier. De sidste 100 år har samtidens landbrug stort set ikke været realistisk repræsenteret som maleri.

Allan Otte udfordrer guldaldermalernes tradition for idyllisk naturskildring, og han genfortolker klassiske, også bibelske, motiver som van Goghs og L. A. Rings Sædemanden og Michelangelos og Abildgaards skabelsesbilleder. I Ottes version er Sædemanden blevet til en GPS-styret majssåmaskine, betragtet fra en drone. Skabelsen er blevet en ko, der insemineres. Og i en opdatering af J. Th. Lundbys berømte bondegårdsbillede af fasttøjrede køer, der fodres i en stald, er det en robot, som nu skubber foder hen til løsdriftsstaldens køer, mens en supereffektiv, tonstung fuldfodervogn har afløst Lundbys spinkle trillebør.

Ved at bruge Arlas tidligere slogan ”Tættere på Naturen” som titel, udstiller Allan Otte det nationalromantiske selvbillede af landbruget og den virkelighedsfjerne naturforestilling i producenternes markedsføring. Vi ser for én gangs skyld det sted, hvor koen opholder sig mest – nemlig indenfor - og vi kommer tættere på den reelle natur, fordi vi hverken fastholdes i en idé om, at mennesket udfører manuelt arbejde i nærkontakt med koen, eller at koen skal tilbage til sin ”naturlige” levevis.

 

Allan Otte (1978) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2001-2007. Han har bl.a. udstillet sine værker på Gl. Holtegaard, Kunsten - Museum for Moderne Kunst Aalborg og Skive Kunstmuseum. Hans værker er del af samlingerne på Kunsten - Museum for Moderne Kunst Aalborg, Arken, HEART - Herning Museum for Moderne Kunst og Skive Kunstmuseum.

Allan Otte: Løsdriftsstald (foderskubber), 2017, Acrylic on MDF board, 81.6 x 122.5 cm.  

Allan Otte: Slut scene, 2017, Acrylic on MDF board, 86.6 x 115.5 cm.  

Allan Otte: Naturligst, 2017, Acrylic on MDF board, 59.4 x 84.2 cm.