Golden Teacher

Christian Finne

3.6 - 29.7.2017

Opening: 2.6.2017 kl. 17-19


Den strålende kemiker Sasha Schulgin kommenterede engang nogle fascinerende undersøgelser om administration af flydende DMT på myceliet af svampen GOLDEN TEACHER foretaget af et hold tyske forskere: “Du smider DMT på og du får 4-hydroxy-DMT ud, og det er psilocin. Måske hvis du smed Mickey Mouse i, du ville få 4-hydroxy-Mickey Mouse ud. Det er som om svampens psyke ikke rigtig bekymrer sig om, hvad det var, den arbejdede med. Den var simpelthen tvunget til at gøre sin hellige pligt til at 4-hydroxylere enhver tryptamin, den kom på tværs af.”

Denne observation korresponderer direkte til Christian Finnes måde at lave værker på. Han kommer på sporet af et emne, og dette emne omsættes så i værker, der efter en tur I hans sinds- og køds-maskine omdanner emnet til sin eget private Idaho. Eller sagt på en anden måde opfylder hans behov for idiosynkratisk og nonlineær teori og praxis. 93 93/93

Christian Finne (f. 1974) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi I 2005. Har udstillet både i Danmark og udlandet og senest haft den præmierede soloudstilling Flipper Danica på Bornholms Kunstmuseum i 2016-17.

-

The brilliant chemist Sasha Schulgin once commented on some fascinating research on administration of fluent DMT on the mycelium of the fungus GOLDEN TEACHER (conducted by a team of German scientists): ”You throw DMT on and you get 4-hydroxy-DMT out and that is psilocin. Perhaps if you threw Mickey Mouse in you would get 4-hydroxy-Mickey Mouse out. It is as if the psyche of the fungus not really worries about what it is working with. It was simply forced to do its holy duty to 4-hydroxilate every tryptamine it came across.”

This observation corresponds directly with Christian Finne’s way of making art. He detects a subject and this subject becomes converted for it’s own private Idaho. Or told in another way it fulfils his need for idiosyncratic and non-linear theory and practice. 93 93/93 

Christian Finne (b. 1974) graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2005. He has exhibited both in Denmark and abroad and recently had the prize winning solo show Flipper Danica at Bornholms Kunstmuseum in 2016-17.

 

Christian Finne: Liber I, 2017, Molotow on plywood, 244 x 122 cm  

Christian Finne: Liber II, 2017, Molotow on plywood, 244 x 122 cm  

 

 

Christian Finne: Liber IV, 2016, Molotow on plywood, 244 x 122 cm  

Christian Finne: Liber III, 2017, Molotow on plywood, 244 x 122 cm  

Christian Finne: Liber VII, 2017, Molotow on plywood, 244 x 122 cm