Ahmad Siyar Qasimi: The Boys love to sing (detail), 2017, Oil on canvas, 148 x 210 cm

Songs from Liquid Days

Ahmad Siyar Qasimi

15.9 - 7.10.2017

Opening: 15.09.2017, 5-7 pm

 

Ron: What did you see in that park?

Thomas: Nothing... Ron.

(Sidste to replikker i Michelangelo Antonionis film 'Blow-Up')

Ahmad Siyar Qasimis figurative malerier og tegninger baserer sig på forlæg hentet i medierne. Fotografiske billeder gengivet på tryk, eller video-stills og digitale billeder printet fra computeren. De er hentet fra aviser, magasiner, nyhedsudsendelser og film med mere. Qasimi er lige så optaget af det, vi ikke kan se, som det vi ser, og det vi tror vi ser, der hvor blikket går ind og forsøger at kompensere for manglende visuel information: Det tab af visuel information, der finder sted i oversættelsesprocessen fra et medie til et andet. I hans malerier og tegninger præsenteres vi for billeder som er teknologisk filtreret. Ofte mere end én gang. Dette er et gennemgående tema i Qasimis værk. Han er optaget af, hvordan vores virkelighed transformeres af de teknologiske medier og af den flydende grænse mellem sandhed og fiktion i den medieskabte virkelighed. Det informationstab, der finder sted i oversættelsen, giver samtidig Qasimi frihed til at fokusere på billedets abstrakte maleriske eller grafiske potentiale.

Qasimi redegør for, hvad han ser. Hvad han ikke kan se, kommer ikke med i billedet. Og det som står hen i det uvisse forbliver uvist. Denne troskab i oversættelsen fra forlæg til maleri eller tegning, understreger temaet. Qasimi imiterer på sin vis i maleprocessen den teknologi, der har frembragt hans forlæg. Billedforlæggene er ikke tilfældige. De er omhyggeligt valgt, ikke kun på grund af deres maleriske eller grafiske muligheder, men også for deres potentiale til at kunne transformeres fra lukkede lokale fortællinger til åbne, almengyldige narrativer. En transformation der blandt andet finder sted gennem de gentagne filtreringer af billederne, og det deraf følgende tab af visuel information som forenkler billederne, understreger deres abstrakte karakter og slører eller helt fjerner den slags distraherende detaljer som flytter fokus bort fra det overordnede til det specifikke.

- tekst af billedkunstner Peter Land, 2017
 

Ahmad Siyar Qasimi (1986) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2014. Han har blandt andet udstillet på Kunsthal - ved siden af , Kunsthal Charlottenborg og soloudstillingen Flugtlinjer sidste år på Galleri Tom Christoffersen. Fra oktober 2017 er han aktuel på JCE-Biennalen, en udstilling der over to år turnerer rundt på syv forskellige europæiske udstillingssteder.

Office

Family, art, work, surroundings

Pia Rönicke (DK), Johan Tirén (SE), Jonas Lund (SE), Mathias Sæderup (DK), Margarita Del Carmen (DK), Henriette Heise (DK) & Stig Brøgger (DK).

more »

Ahmad Siyar Qasimi: Aquilegia, 2017, Charcoal on paper, 150 x 126  

Ahmad Siyar Qasimi: Holiday I, 2017, Charcoal on paper, 150 x 135.5 cm