Billeder fra udstillingen
(Klik på billedet for at se det i stort)

 

1. HOTEL ROOM

2. HOTELROOM

3. TERRACE

4. SUNCHAIR WITH BIRDS

5. HOTEL ROOM

SOFA

7. FIVE PAIR OF SHOES

DIVING BOARD