Pressemeddelelse

I N D    I M E L L E M
Kurateret af Mads Damsbo og Merete Jankowski

Vi byder velkommen til fernisering den 27. Februar kl. 17 - 19 på
udstillingen IND IMELLEM.

Det urbane rum har de seneste år været genstand for en ophedet debat.
Et centralt omdrejningspunkt har været hvordan byplanlægning og udvikling præger det enkelte menneskes liv. Som kommentar til denne debat har Galleri Tom Christoffersen inviteret en række kunstnere, der alle er optaget af forbindelsen mellem det ydre fysiske, og det indre, mentale rum.

IND IMELLEM tager udgangspunkt i individets personlige og følelsesmæssige forhold til det omgivende rum. Omgivelserne afspejler ikke alene individet, de betinger og skaber også dets udfoldelse i verden. Byrummet er en skizofren tilstand spændt ud mellem individets erfaring og den officielle fortælling om byen. Udstillingens titel, IND IMELLEM, angiver dels mellemrummet mellem den personlige erindring og byens fysiske rum, dels
henviser den til de udstillende kunstneres arbejde med transitoriske og skrøbelige, psykiske tilstande.

IND IMELLEM spørger til, om der i dag er forskel på det offentlige rum og det private rum. Den spørger til i hvilken grad individet er offentligt, og i hvilken grad det offentlige er individuelt. Kunne man forestille sig en udvikling af byen, der ikke blot dikteres oppefra, men tager højde for hver enkelts erindring, drømme og tanker?

Udstillingen er tænkt som en serie af begivenheder. Den har basis på galleriet, men fordeler sig over flere forskellige rum rundt om i København.
Disse rum er Københavns Bymuseum, Kopenhagen og Københavns Universitet Amager. Efter åbningen den 27. Februar vil der være koncert med den britiske lydkunstner SCANNER kl. 19.

Udstillingen er kurateret af Mads Damsbo og Merete Jankowski. De udstillende kunstnere er: Lærke Lauta, Carina Zunino, Deborah Poynton, Morten Schelde, Jakob Wegener, Diane Victor, Charlotte B. Johansen, Jens Blendstrup/Per Gøtz, SCANNER, Thyra Hilden og Karen Land Hansen.