Pressemeddelelse

HIMMELRUM OG ANDRE MALERIER
Galleri Tom Christoffersen
Skindergade 5 1159 Kbh. K


Malene Bach
I sin serie af nye malerier og papirarbejder fortsætter Malene Bach sin konceptuelle udforskning af maleriets fundamentale virkemidler – og de utallige kunsthistoriske referencer der nødvendigvis er indlejrede i disse.
Med en bevågenhed omkring maleriet som en serie af greb, peger Malene Bachs malerier på sig selv som maleri - og ikke mindst som konvention. Med deres minimale abstraktion, møder billederne os med en spørgen til vores idé om tradition og fornyelse i maleriet: og leger med vores forventninger til disse: Med hvilke tricks får maleren antydet figuration i billedet ? Hvorfor begynder vi at opfatte visse elementer i et billede som narrative, som fortællende en historie ? Hvor lidt skal der til før at antyde et genkendeligt motiv ?
Alle spørgsmål der i højeste grad inddrager beskueren til en dialog med værket – en dialog der med titlen ”Himmelrum ” – henvisende til skyernes konstante dannelse og oplæsning af rumlige formationer – ligeledes inviterer til overvejelser over maleriet som rum i fysisk to- og tre dimensional henseende, men også som udgangspunkt for overvejelser over maleriets historiske og rumligt skiftende positionering i mødet med beskueren.

Bodil Nielsen
At maleriet kan være særdeles nærværende og engagerende for beskueren ikke alene i mental forstand, men også i fysisk henseende har altid været et omdrejningspunkt for tilblivelsen af Bodil Nielsens værker. I hendes værker synes der at være et indbygget overraskelsesmoment:: Det store format, det tilsyneladende enkle geometrisk orienterede formsprog med enkelte blomsterornament lignende figurationer synes måske umiddelbart at antyde en monumental rolighed, men opløses i beskuerens konkrete fysiske, sansende møde i en forvirringsagtig tilstand, hvor maleriets let transparente lag efterlader beskueren usikker på billedet som fysisk størrelse i udstillingsrummet. Og i selv sammen øjeblik opdager vi ligeledes, at billedernes svævende monumentalitet antyder vores egen kropslighed – vores fysiske nærvær i rummet sammen med billedet. At maleriet har krop – men at vores egen kropslighed også er indlejret i vores forståelse af maleriet - inviteres beskueren til at opdage i den serie af nye malerier, som Bodil Nielsen præsenterer på Christoffersen Art


Merete Jankowski