Mie Mørkeberg: Untitled (5), 2017, Oil and acrylics on canvas, 160 x 140 cm

Feber

Mie Mørkeberg

12.1 - 10.2.2018

Opening: 12.01.2018 5-7 pm

På udstillingen Feber spiller mennesket, der hidtil har været fysisk fraværende i Mie Mørkebergs malerier, en central rolle. Forskellige kvindeskikkelser løsrevet tid og rum har indtaget værkerne. Hvor Mørkebergs værker før har været præget af spor fra menneskelig tilstedeværelse, er der i de nye værker et her og nu.

Narrativet er trukket ud af værkerne, og i stedet opstår stemningsscener. En fornemmelse af noget klaustrofobisk og fortættet, der understøttes af Mørkebergs arbejde med undervandsmotivet i flere af værkerne. Udstillingens titel refererer til en tilstand. Feber kan opfattes som sygdom men også som en situation med poetisk potentiale. Ekstreme drømme og forestillinger kan komme til syne, som i en ekstase, hvor grænsen mellem bevidsthed og underbevidsthed udviskes. Febertilstanden kan sammentænkes med selve den kunstneriske skabelsespraksis, ligesom den kan forenes med fornemmelsen af at befinde sig midt i en boksering eller være under vandets overflade.

Hvor de tekniske rum- og perspektivkonstruktioner ofte har været i fokus, interesserer Mørkeberg sig nu særligt for materialeudfoldelser. Klippede og på-limede lærredsstykker sat på i lag af forskellige tykkelser opbryder værkfladen og skaber tekstur. Anvendelsen af både olie- og akrylmaling i skiftevis pastøse og næsten gennemsigtige og opløste strøg skaber en vekslende tyngde og lethed i værkerne. Lærredsstykkerne ligger under malingen som en fortykket hud, og værkerne hengiver sig til en helt ny materialeinteresse.

Feber implicerer en drejning i Mørkebergs praksis, hvor kunstneren mere end hidtil har sat sig selv i spil. Kvinderne, der optræder i værkerne, leder tankerne hen på Mørkeberg selv, og boksekampen kan her forstås som en personlig kamp, der udspilles af kunstneren mod sin egen position som maler. Menneskekroppen har aldrig været så nærværende, og sproget, der opstår i værkerne, har aldrig været så insisterende som nu.

 

Mie Mørkeberg (1980) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006. Hun har bl.a. udstillet sine værker på Brandts, Odense, Trapholt, Kolding og Den Frie, København. Hun har udført kommissionsværker for SØIK, 2017, FN-Bygningen, 2015 og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015. I 2015 modtog Mørkeberg Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.

Mie Mørkeberg: Untitled (6), 2017, Oil and acrylics on canvas, 160 x 250 cm  

Mie Mørkeberg: Untitled (3), 2017, Oil and acrylics on canvas, 160 x 140 cm  

Mie Mørkeberg: Untitled, 2017, Oil and acrylics on canvas, 160 x 140 cm  

Mie Mørkeberg: Untitled (1), 2017, Oil and acrylics on canvas, 160 x 140 cm  

Mie Mørkeberg: Untitled (2), 2017, Oil and acrylics on canvas, 60 x 85  

Mie Mørkeberg: Untitled (4), 2017, Oil and acrylics on canvas, 60 x 85  

Feber (installation view)  

Feber (installation view) (1)  

Feber (installation view) (2)  

Feber (installation view) (3)