Claus Carstensen: Horsefights #10, 2014, Acrylic and spray on canvas, 220 x 180 cm

Dyregørelser

Claus Carstensen

11.3 - 9.4.2016

På Claus Carstensens nye soloudstilling i Galleri Tom Christoffersen tager værkerne konkret udgangspunkt i billeder af forbudte hestekampe i Filippinerne. I malerierne er hestehoveder det gennemgående motiv, hvor de indtegnes og nærmest indflettes i en ekspressiv sort og grøn abstraktion. Hestens kraftfulde udtryk mimer værkets egen. Overfor maleriernes snørklede sprog står papirarbejdernes rene opblæste hestebilleder, kun subtilt defacede og klokkeklare i deres fremtræden. Ikke midt imellem, men alligevel som en slags balancerende vægt, afsluttes udstillingen af en serie modifikationer, hvor der er arbejdet videre på allerede færdige tryk og tegninger med hestemotiver.

Udstillingens malerier, defaced posters og modifikationer handler samlet set om begrebet Dyregørelser:

’Dyregørelse’ er en tosidet, antropologisk størrelse, hvor begge sider har noget med hinanden at gøre, og som handler om gradueringer af begreber som kultur, bevidsthedsopståen, selvbevidsthed og det særligt menneskelige. Der findes en aforisme, der siger: At leve er at tabe terræn. Det skal forstås på den måde, at forskellen mellem mennesket og dyret er, at mennesket er bevidst om, at det ikke lever i et åbent, endeløst terræn, men ser sig selv tabe terræn – modsat dyret, der ser et åbent, uafgrænset, tidløst landskab, hvor der ikke er et ’før’ eller et ’efter’ og derfor heller ingen dødsbevidsthed.

Dyregørelse eksisterer i en en agressiv, aktiv form og så en passiv form. Den passive del, “dyreblivelsen”, udgøres af en enorm længsel efter evigt liv uden dødsbevidsthed – evighedskulten er menneskets ældste sygdom. Den aktive del, “dyregørelsen”, handler om at gøre “de andre” til dyr med en bevidsthed om, at man står højere i hierakiet end dem man fornedrer.

Dyret er således både attråværdigt, men samtidig forkastet, og dette komplekse forhold belyses i Claus Carstensens værker. Vi stilles overfor billeder der kræver noget, trænger ind, og som i yderste konsekvens minder os om det uundgåelige - eller omvendt måske nærmere minder os om det åbenlyse, at vi skal huske at leve livet.

Claus Carstensen er citeret fra interviews i kataloget ”Whats Left (Is Republican Paint) – Nine Sisters” fra ARoS og på Kopenhagen.dk.


List of works

Claus Carstensen - Dyregørelser. Installation view  

Claus Carstensen - Dyregørelser. Installation view (5)  

Claus Carstensen - Dyregørelser. Installation view (1)  

Claus Carstensen - Dyregørelser. Installation view (2)  

Claus Carstensen - Dyregørelser. Installation view (3)  

Claus Carstensen - Dyregørelser. Installation view (4)  

Claus Carstensen: Horsefights #7, 2014, Acrylic and spray on canvas, 80 x 100 cm  

Claus Carstensen: Horsefights #8, 2014, Acrylic and spray on canvas, 100 x 80 cm  

Claus Carstensen: Untitled, 2015, posca, pencil and ink on paper , 30 x 20 cm  

Claus Carstensen: Horsefights #3, 2014, Acrylic and spray on canvas, 100 x 80 cm  

Claus Carstensen: Horsefights #11, 2014, Acrylic and spray on canvas, 220 x 180 cm