It conquered the world, 1987, skumgummi og træ + plastikaffaldssæk med plastikaffald og skumgummirester 184 x 184 x 14 cm + 115 x Ø 75 cm

Claus Carstensen

I KURATORISK VOLD II – Skumarbejder 1987

16.2 - 16.3.2024

Det er en stor glæde, at kunne præsentere udstillingen I KURATORISK VOLD II – Skumarbejder 1987.

Samtlige værker på udstillingen er udført i 1987. Titlen er det eneste Claus Carstensen har besluttet, selve værkudvalget er foretaget af Mikkel Amby og Fanny Christoffersen. Udstillingen kan dermed ses som en opfølgning af I KURATORISK VOLD (et sted mellem sort og hvidt) fra 2018, hvor kunstneren også afgav den kuratoriske kontrol.   

 ”Skummet; et tyndt dækkende lag, der fjerner os fra det egentlige, der henligger i halvmørke. Skummet giver at noget ses, men ikke det egentlige, blot en blandet, uklar overflade, der udgør overgangen (skumring) mellem evidens og det usete. Skummet er en metafor for det givne som uegentlighed, samtidig med at det er selve dette givnes tilblivelse: skummet på tærsklen mellem væren og intet. Den skumfødte Venus. Det mest givne og det mest uegentlige: findes der nogen mere afskrækkende metafor for teknologisamfundet end skumgummi? Næppe. Men kan man fjerne skyen, skummet, skyggen, så den rene himmel, substans, figur kommer tilsyne? Man fjerner skummet, man skummer, og hvad bliver tilovers? En ren himmel uden skyer – men er det overhovedet en himmel? Renæssancemaleriet krævede altid en sky på himlen. En ret substantiel vædske, næsten stivnet, uden turbulens og skum, dovent øl? En figur uden skygge?

For hvad er det man på den anden side skummer væk?

Resterne, affaldet… afskummet. Skumstoffer er meget lette.”

- Frederik Stjernfelt, 1987 

(Ovenstående tekst af Frederik Stjernfelt har tidligere været trykt i Claus Carstensens katalog ALBUM, Galleri Prag 1987)

Claus Carstensen (1957) er maler, kurator, forfatter og billedhugger og har siden begyndelsen af 1980’erne markeret sig som en betydningsfuld og indflydelsesrig skikkelse på den danske kunstscene. Han er tidligere professor på det Kongelige Danske Kunstakademi, og hans værker findes i samlingerne hos blandt andet Statens Museum for Kunst, Arken Museum for Samtidskunst, ARoS, Louisiana Museum of Modern Art, Lichtenstein Museum of Fine Arts og Universalmuseum Joanneum / Neue Galerie Graz.

Office

Per Kirkeby

The Bebop Collection & Per Kirkeby Samlede digte (fernisering 17.2.24)

more »

Uden titel (til Buller), 1987, Skumgummi, masonit og 40 gram grøn marok i plastpose 155 x 150 x 20 cm  

Læsestykke (aflivning), 1987, akryl, skumgummi og collage på masonit 150 x 150 cm  

Læsestykke (APO-Apoteose), 1987, akryl, skumgummi og collage på masonit 150 x 150 cm  

Læsestykke (fælleskurs), 1987, akryl, skumgummi og collage på masonit 150 x 150 cm  

Læsestykke (kraftværk), 1987, akryl, skumgummi og collage på masonit 150 x 150 cm  

Læsestykke (skriftlig dansk, stil), 1987, akryl, skumgummi og collage på masonit , 150 x 150 cm  

Selvhjulpen, 1987, akryl, skumgummi og collage på masonit, 50 x 60 cm  

Selvsuggestion, 1987, akryl, skumgummi og collage på masonit 50 x 60 cm