Franciska Clausen på Boulevard Montparnasse, Paris 1926. Foto Florence Henri

Avantgarde Mecanique

Hommage á Franciska Clausen

Søren Andreasen, Thorbjørn Bechmann, Ellen Hyllemose, Jytte Høy, Malene Landgreen, Al Masson, Lars Bent Petersen og Kirstine Roepsdorff

Curated by Malene Landgreen

21.11 - 20.12.2014

Opening: 21.11 2014 kl. 17-20

Fascinationen af den tidlige avantgarde, den grafiske agitation, Bauhausbevægelsen og de visionære kunstneriske manifester førte mig som ung kunststuderende i 1986-87 til Budapest i Ungarn. Antikvariaterne her bugnede af bøger om den tidlige avantgarde og i særdeleshed af bøger om Moholy Nagy. Her fandt jeg også hans og Lajos Kassàks Buch Neuer Kunstler fra 1922, som jeg blev meget inspireret af. Disse opdagelser fik stor betydning for mig og for retningen i mit arbejde derfra. Man kan et stykke hen ad vejen sige at jeg har haft de samme læremestre som Franciska Clausen.

Kroppen – der i den tidlige avantgardes stiløvelser skulle indgå som mekanisk form og objekt i et større kosmos, for så at optages i den nye verden, den industrielle samfundsmaskine – den kigger ind i udstillingen og bliver ganske nærværende her og nu, lige så vel som de samtidige værker interagerer, med hinanden, i det historiske rum.

Samtidsværkerne er nye udsagn og aftryk af tid. Det er de samme former som vi kender dem fra den klassiske avantgarde, fra Franciska Clausen. Vi genkender dem og benytter dem stadig. Det er det værktøj vi har, når vi forsøger at åbne verden igen. Vi åbner med nye erkendelser og erfaringer, således at når vi kigger tilbage, kan verden forandre sig og historien skrives på ny - udsprunget af nutidig sensibilitet og forståelse.

Art is unconditionally dedicated only to itself and yet at one with the universe. It is based on the laws of potentiallity, its power rooted in the cosmos, and every tiny atom of it proves that it could have been produced only now and this way.

Lajos Kassac i Buch Neuer Kunstler, 1922

Udstillingen er blevet en art historisk, metafysisk collage der placerer Franciska Clausen i sin oprindelige kontekst, men hvor så samtidskunsten bringes ind, for at udfolde et slægtskab. En undersøgelse af relationen mellem danske samtidskunstnere og den tidlige avantgarde, repræsenteret af Franciska Clausen og hendes samtid. De nutidige værker peger tilbage på afgørende øjeblikke og billeder fra en fortid, der er så moderne at den stadig er uomgængelig.

Malene Landgreen

Udstillingen er støttet af: Statens Kunstfond og Grosserer L. F. Foghts Fond.

Læs anmeldelse på Kunsten.nu

Installation view  

Installation view  

Installation view  

Installation view  

Installation view  

Installation view