Felt - three commissions

2012 March

FELT

TRE UDSMYKNINGER AF HENRIK MENNÉ

Henrik Menné vandt i foråret den konkurrence om udsmykning af tre metrobyggepladshegn på Frederiksberg, som var udskrevet af Frederiksberg Kommune og Metroselskabet. De tre udsmykningerne ”FELT” er nu installeret i det offentlige rum og kan ses ved metrobyggeriet på Frederiksberg Allé, Frederiksberg Station og Axel Møllers Have. Udsmykningerne “FELT” forholder sig til den enkeltes bevægelse gennem byen nu og her og peger samtidig frem i tiden mod metropladsernes kommende funktion. Værkerne er stabile, men har indlejret afstande, bevægelse og hastighed, som aktiveres af byrummets forbipasserende. Rent visuelt binder de i kraft af farve, form og udtryk an til oplevelsen af at køre igennem en metrotunnel. “FELT” er tre forskellige relieffer, der består af lægter monteret på plade, som spænder lodret på metro-hegnene. De mange kvadratmeter lægter og plader er malet i hånden for at undgå, at de minimale og serielle værker får et støbt udryk. I hvert værk er tilstræbt en særlig optisk virkning gennem relieffets rumlighed og den systematiske bemaling i farverne grafitgrå og hvid. I samspil med den forbipasserendes bevægelse ændrer de således fremtræden alt efter den afstand og vinkel, man betragter dem fra. På afstand fremstår udsmykningen “Felt 1” ved Frederiksberg Station eksempelvis som monokrom – en gråtone – og jo tættere man kommer på byggepladsen, træder det ternede mønster frem. Hvis man derimod bevæger sig langs værket, ses primært hvide striber gennem et sort felt - detaljerne fortoner sig, som kørte man hurtigt igennem en metrotunnel. Med værkernes nedtonede fremtræden tager Henrik Menné udgangspunkt i en bestemt brugervirkelighed: At byrummet er det sted, vi er fælles om, og at det er her, vi færdes til daglig. Værkernes latente foranderlighed refererer samtidigt til oplevelsen af, at det velkendte lokalområde tager sig meget forskelligt ud, alt efter om vi hastigt krydser en plads for at nå fra A til B i hverdagen, eller om vi slentrer ned efter en avis søndag morgen. Kort sagt, det tager højde for hvordan vi er tilstede; nogle gange fraværende og måske travle, andre gange opmærksomt sansende og nærværende i forhold til de steder og situationer, vi passerer forbi.

Udsmykningerne FELT er støttet af Frederiksberg Kommune og Metroselskabet