Entreprenørskolen, Ebeltoft

1999 January

Entreprenørskolen Ebeltoft, 1999, Photo: Anders Sune Berg.

Entreprenørskolen Ebeltoft 1999, 1999