Næstved Gymnasium & HF

2019 August

Anna Sørensens keramiske objekter og malerier er fordelt på to niveauer i bygningens centrale trappeopgang. Fire langstrakte keramiske værker i organiske former er placeret i de store vinduespartier, hvor de bryder med arkitekturens rene linjer. Malerierne hænger over for hinanden på trappeplateauet og fungerer som bindeled mellem de to niveauer. Former og farver er sat op mod hinanden og danner en nærmest dynamisk bevægelse i værkerne. Men Sørensens overbevisende fornemmelse for farve- og formbrug får alligevel værkerne til at fremstå som små afbalancerede kompositioner, der tilsammen fremstår som en helhed.

Med de trappeinspirerede former, der går igen i både keramikken og maleriet, opstår der en mobilitet i udsmykningens udtryk. Formerne afspejler både den fysiske bevægelse op og ned ad trapper og den uddannelsesmæssige niveauinddeling, hvor eleverne bevæger sig på forskellige klassetrin. De abstrakte overflader, der alligevel synes at udgøre et kontrolleret kaos af organiske og geometriske former, taler sammen med det liv, der udspiller sig på en uddannelsesinstitution.

 

 

Næstved Gymnasium, Commissioned by The New Carlsberg Foundation 2019.

Næstved Gymnasium (3), Commissioned by The New Carlsberg Foundation 2019.

Næstved Gymnasium (1), Commissioned by The New Carlsberg Foundation 2019.

Næstved Gymnasium (2), Commissioned by The New Carlsberg Foundation 2019.