upcoming
previous
exhibitions
home | artists | | lectures | available works | publications | news | about

Christian Vind: Enter. 2011, fotocollage, 190 x 230 cm (udsnit). Klik på billedet for at se det større.


I gennem en længere årrække har kunstneren og billedarkæologen Christian Vind opbygget en omfattende og stadigt ekspanderende billedbank af fundet materiale, der indbefatter alt fra reklamer, tekstfragmenter og videnskabelige illustrationer til reproduktioner af kulturskatte og kunsthistoriske mesterværker. Dette brogede og vildtvoksende udgør omdrejningspunktet i Vinds arbejde, der samlet kan betragtes som en fortløbende collage af fortættet stof, organiseret ud fra en række idiosynkratiske klassifikationsprincipper. I sine værker sammenstiller han punktnedslag i tusinder af års kulturhistorie til nye forbindelser og associative, visuelle forløb, der danner et intertekstuelt kredsløb af forskydninger, poetiske antydninger og kuriøse analogier.

På udstillingen Arbejdsmark fremlægger Christian Vind sine seneste fund fra sin udgravning af vores billedkultur. I to store collageværker er en imponerende mængde billeder, ca. 450 i hver, organiseret ud fra en række formelle lighedsparametre og fælles grundtræk som eksempelvis cirklen og kvadratet, der åbner veje ind i billedfladens overflod af tegn. Placeret i nærheden af hinanden skabes koblinger mellem umiddelbart arbitrære motiver som loftet i et kirkerum, mundingen af en grotte, en fjern galakse, en forhistorisk maske, en hjernescanning, en sten med helleristninger og Gundestrupkarret.

Et andet sted er kunstneren og digteren Henri Michaux kommet i selskab med idéhistorikeren Michel Foucault og den opdagelsesrejsende forsker Jaques Cousteau. Ud over den fonetiske lighed mellem efternavnene, danner deres tankegods klangbund for værkerne, der er en rejse i fri association og alternative taksonomier. Som en demonstration af motivforvandlingens mirakel er collagerne fulde af opfindsomme og dristige associationskæder, der med blikkets vandring kommer til syne og opløses i stadigt nye forgreninger og betydningssammenhænge. I mellemrummene mellem billederne indføres en egenartet logik, der med sidestillingen af det heterogene materiale transcenderer tid og sted. Mens hvert billede i sig selv henviser til noget klart defineret uden for collagens kant, optræder de her som foranderlige pejlemærker i et encyklopædisk, mentalt kort over kollektiv erindring og kulturarv.

Som en metakommentar til tilblivelsen af collagerne zoomer Christian Vind i udstillingens øvrige værker ind på arbejdsprocessen bag, hvor det tomme arbejdsbord fremhæves som centrifugalpunktet for deres genesis. I dette koncentrerede punkt, der modsvares af en nedskalering i format, begynder rejsen i stoffet, der med titler som Sidste Holdepunkt. Sidste Skanse bliver et næsten eksistentielt anliggende. Og det synes heller ikke at ende her. I montren ligger en samling konvolutter med skitser og materiale som et endnu uforløst potentiale for kommende billedakkumuleringer og tidsrejser, der føjer nye landvindinger til Vinds mnemotekniske kortlægning af den vestlige kunst- og kulturhistorie.

Christian Vind (1969) tog afgang fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han modtog Statens Kunstfonds 3 årige arbejdslegat i 2010 og er repræsenteret på Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst og på Museum Jorn, Silkeborg. Af tidligere separatudstillinger kan nævnes: ”Tegn og Underlige Gerninger – En Silkeborgfortolkning” Silkeborg Kunstmuseum og Gl. Holtegaard (2008). ”Beograd Suiten” Galleri Tom Cristoffersen (2011). ”Ekstrakt ” Galleri Tom Christoffersen (2009). ”Tryktanken” Galleri Tom Christoffersen (2006). Gruppeudstillinger tæller bl.a.: ”Enter II” Kunsthallen Brandts, Odense (2011). ”Inge” kurateret af Subterramania, Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Kbh. (2011) og ”The Map is Not the Territory” Esbjerg Kunstmuseum (2008/09).
 
  • Biography (PDF)
  • press release in danish (PDF)
Duration: 21.09. – 20.10.2012
 
Opening: 21.09.2012 kl. 17-20
 
ARTIST TALK SATURDAY 20.10.2012 AT 1PM
CUBE
I Cube har Christian Vind kurateret udstillingen:
Den genfundne taske fra Brundlund, som viser indholdet af to konvolutter med collagemateriale af kunstneren Franciska Clausen (1899 - 1986). Tasken hvori dette materiale lå, blev fundet i en skraldespand i Aabenraa i midten af 80'erne.

Klik hér for mere info.
Udstillingen er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.

 
works  
Christian Vind
Arbejdsmark
Installation view
Galleri Tom Christoffersen 2012
   
Christian Vind
Arbejdsmark
Installation view
Galleri Tom Christoffersen 2012
   
Christian Vind
Enter 1
2011
Fotocollage
190 x 230 cm
   
Christian Vind
Enter 2
2011
Fotocollage
190 x 230 cm
   
Christian Vind
Messenger
Læsø 2009
   
Christian Vind
Tankeekko
2012
Fotocollage
29,5 x 36,5 cm
   
Christian Vind
Den 24. og 25. december 1910 beskrev han sit arbejdsbord omstændeligt
2012
Fotocollage
29,5 x 36,5 cm
   
Christian Vind
Sidste holdepunkt. Sidste skanse
2012
Fotocollage
29,5 x 36,5 cm
   
Christian Vind
Arbejdsmark
Installation view
Galleri Tom Christoffersen 2012
   
Christian Vind
Arbejdsmark
Installation view
Galleri Tom Christoffersen 2012
   
Christian Vind
Arbejdsmark
Installation view
Galleri Tom Christoffersen 2012
   
Christian Vind
Arbejdsmark
Installation view
Galleri Tom Christoffersen 2012
 

Skindergade 5, 1159 Copenhagen K, Denmark
Phone: +45 33917610 / +45 26377210
galleri@tomchristoffersen.dk
Join our mailing list: