Zodiac, Axeltorv, Copenhagen

1991 January

Mogens Møllers monumentale skulpturgruppe Zodiac er et hovedværk af ham, som en af de mest markante billedhuggere i nyere dansk kunst. Det består af ni vaseformede bronzeskulpturer, som repræsenterer solsystemets ni planeter, i et dynamisk samspil med den kunstneriske forplads og det nære byrum. Frit under himlen forener skulpturerne elementer fra videnskaben, mytologien og kulturhistorien i et sanseligt mulighedsrum, der venter på at blive udforsket.

 

Zodiac, 1991, Bronze, granite, 2,75 m (H) , Axeltorv, Copenhagen